۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

کافه 362

هر چی بیشتر پیش میرم

بیشتر میفهمم ک هیجی وبلاگ نمیشه :)

کافه 361

حسش نی

کافه 360

هی میخونم بی درد را به صحبت ارباب دل چه کار

هی واس بی دردیم تاسف میخورم

.

.

.

.

.

.

← هی باید ی چیزیم بشه

← هی :|

← هی میگم دعا کنید

← نمیکنید این میشه

-› ما را به حال بگذارید و بگذرید
-› اما اگه نخواستید اینکارو کنید به دونستن نامِ خودمم میدونم مزخرفِ " ...!! " اکتفا کنید :)