۴ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

کافه 302

یکم کمتر تیکه بندازم خب :/

کافه 301

اصن آدم قصه ی امام حسینو ک مرور میکنه

میگه اینم شد زندگی آخه من دارم؟؟!!

.

.

.

.

.

.

.

← ظهر عاشورای کربلا.. فقط نمودگاه چیزاییه که از قبل بوده..

کافه300

التماس دعا

کافه 299

دیدم داره ب بزندگیم گند میخوره

نماز خوندنامو ی مرور کنم

مشکل پیدا میشه

.

.

.

.

.

.

.

← وای بر ما اگه اینا ریاس

-› ما را به حال بگذارید و بگذرید
-› اما اگه نخواستید اینکارو کنید به دونستن نامِ خودمم میدونم مزخرفِ " ...!! " اکتفا کنید :)