۳ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

کافه 279

هیچوقت به کسی اجازه ندید بیشتر از تنهاییاتون همدمتون بشه

.

.

.

.

.

← اجازه ندید روحتون وابسته بشه

کافه 278

آخرین درخواستم

از کسی ک احساس میکنم میتونم آسونتر درخواستامو بهش بگم

این بود ک اجازه بده من قهر کنم

و زیاد قهر کنم

و اذیت نشه

و بزاره ک من راحت باشم

.

.

.

.

.

.

← کی میفهمه چرا

← کی میفهمه؟

← عادت ندارم قهر کنم

← مخصوصا سر مسائل مسخره

 ← اما الان ب مسخره ترین مساله چنگ زدم

← کی میفهمه؟

کافه 277

میگن... از تو حرکت.. از خدا برکت

در مقوله ی ازدواج هم؟!

.

.

.

.

.

←کلی تلاشیدم تا خویشتن داری یاد گرفتم من :(((((

← واسم... بهتره اگه جوابش نه باشه :(((

-› ما را به حال بگذارید و بگذرید
-› اما اگه نخواستید اینکارو کنید به دونستن نامِ خودمم میدونم مزخرفِ " ...!! " اکتفا کنید :)