۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

کافه 276

"من طلب العلی سحر اللیالی"

غیر قابل توصیفه وجدی که وقتی این حدیثو شنیدم در وجود من بوجود آمد :))))

.

.

.

.

.

.

← بعد مثلا بعد یهو وسط پست نوشتن حالم گرفته میشه

← که حدودا میگه اگه سعادت میخواید شبا رو بیدار باشید

← خلاصه که من خیییلی شااادم ازین بابت

کافه 275

اصلا مشتاق نیستم که کنترلم رو بدم دست قلبی که کنترلش دستم نیست

امان از این عضو ماهیچه ایه چند سانتی متر مکعبی

امان

.

.

.

.

.

.

← :(

← پاش ک به غیر خودم باز شه

← باس دوباره تغییر کنم

← دوباره فکر کنم و مدتها دوباره تلاش کنم که ب ثباتی که میخوام برسم

کافه 274

آدم اگه تغییر نکنه

راکد میشه

.

.

.

.

← توجیه میکنم :)

کافه 273

قدر تنهاییاتونو

قدر دردای تنهاییتون

قدر نوشته های تنهاییتون

قدر قدم زدنای تنهییاتون

قدر کافه رفتنای تنهاییتون

قدر گریه کردنای تنهاییتونو...

قدر همشونو بدونید

وقتی تنها نباشید

بدجور دلتون براشون تنگ میشه

بدجور

.

.

.

.

.

← ایمان داشته باشید به خدا

← درست میشه

← ب زمان اجازه بدید... صبر کنید

← درست میشه

کافه 272

باید به خودش افتخار کنه که کسی مصمم نمی خواد بهش نزدیک شه

نمیفهمید

میفهمید؟؟

.

.

.

.

.

← :)

کافه 271

نمیدونم

این آدما اگه خدا رو نداشتن میخواستن چیکار کنن

-› ما را به حال بگذارید و بگذرید
-› اما اگه نخواستید اینکارو کنید به دونستن نامِ خودمم میدونم مزخرفِ " ...!! " اکتفا کنید :)