۱۱ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

کافه 337

وقتی هندزفری توی گوشمه و صداشو تا حد مرگ میبرم بالا

فقط یه دلیل میتونه داشته باشه

ک هیچ صدایی رو نشنوم

از اطراف کنده شم

اهمیت ندم

ی به درک واقعی رو تصویر سازی کنم

.

.

.

.

.

← گوش درد هم دارم :(

کافه 336

این اسمائیلی بود ک باید قربونی میشد

... از من دلخور نباشید

.

.

.

.

.

.

.

← میگم؟!

← فاش میکنم؟؟

← این هویت رو؟؟

کافه 335

به یه جایی میرسی

میبینی  از اولش درست نرفتی

خب

سر خط

.

.

.

.

← چند سال طول میکشه؟؟

کافه 334

داره تموم میشه اون دورانی که باید پنهان میبودم

.

.

.

.

.

.

← مردم ایز نات ایمپورتنت

← آی ویل دو سامثینک دت آی شود...

← انی وان کنت دیستراکت می ون د گاد ایز ویت می :)

کافه 333

زنگ زدم به جناب پدر گفتم تسلیت عرض میکنم خدمت محضر شریفتان در گذشت آن مرحوم بزرگوار

گف به به میبینم دخترم خوشحاله

.

.

.

.

.

.

← بهم یاد داد که مهم نیست چه خط و مشی سیاسی دارم

← اخلاقیات سر جای خودشون هستن 

← خوشحالی برا لغو امتحان بودا :))

کافه 332

آیم افرید :)

.

.

.

.

← مای گاد لیو می ات مای حال :|

کافه 331

مرا هر کس که بیرون میکشد از گوشه ی خلوت

ستمکاریست کز آغوش یادم میکشد بیرون...

.

.

.

.

.

.

← ب گمانم

کافه 330

ی دردی هست

به نام "ننوشتن"

نوشتنم نمیاد

درد میکشم

.

.

.

.

.

← میفهمید چی میگم؟

کافه 329

مگه دل نوشته رو میشه نوشت؟!

.

.

.

.

.

.

← نمیدانم چرا آدمیزاد تمایل دارد وقتی چیزی را درک نمیکند بدی اش را بگوید

← ملت عشق الیف شافاک ب گمانم

کافه 328

کاش نزاره ک این اشتباهام رو فراموش کنم

من این حال داغونو خریدارم...

کافه 327

وای بر من

بر انچه ک بر پدر و مادرم روا داشتم......

ننگ بر من

.

.

.

.

.

← ننگ بر من

-› ما را به حال بگذارید و بگذرید
-› اما اگه نخواستید اینکارو کنید به دونستن نامِ خودمم میدونم مزخرفِ " ...!! " اکتفا کنید :)