۸ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

کافه 266

واسه تظاهر نی

دارم از دلم مراقبت میکنم..

.

.

.

.

.

.

.

← اینکه نگاه نمیکنم و میگم

← اینا تهمت میزنند

← ننگ..

کافه 265

تظاهر کردن همیشه سخته یک

ما همیشه باید انتظار اینو داشته باشیم که کسانی که دوسمون دارن در مواجهه با کسایی که بیشتر دوسشون دارن کمتر دوسمون داشته باشن دو

.

.

.

.

.

.

← همیشه باید انتظار اینو داشت..

← این ی هشدار بود :)

کافه 264

علت عدم علاقه به ابراز علاقه به شخصی از جانب من میتونه این باشه که موقع عدم علاقه به شخصی کسی متوجه نشه.. و دلگیر نشه

.

.

.

.

.

.

.

← نباید قوانینم رو فراموش کنم

← چی بود؟ میگفت هر چی رو زیاد دوست داشته باشی از دستش میدی

← هشدارش بهم داده شد

← یادم نره ک جدی بگیرمش

← یادم نره.. یادم نره.. یادم نره..

کافه 263

خدایا من جسممو میبرم اونجای که باید

شما حواسمو بیار..

.

.

.

.

.

.

← پشت هر لذتی انگار باید ی دردسری باشه

← لذتای دنیایی گمونم اینجوری باشن..

کافه 262

اون حصاری که برای خویش تن داریم کشیده بدم

از روش پریم

رفتم برگشتم

.

.

.

.

.

.

← امیدوارم نشکسته باشمش

کافه 261

- خسته ای؟

+ آره

- خیلی کار کردی؟

+  دهه شصتی؟

- آره چطو؟

+ دهه هفتادیا کار نمیکنن ولی خسته میشن

.

.

.

.

.

← اکثرا

← نمیتونم اینستا گرامو دوست داشته باشم

← ب تصویر کشیدن قدرت وازه ها نامحدود تر از تصاویره

کافه 260

اگه یه هفته جهان از عشق خالی شه

اگه یه هفته همه چی خاکستری شه

اگه یه هفته هیچکس لبخند نزنه

اگه یه هفته همه مثل ربات بیان و برن

اگه یه هفته آدما فقط از روی عادت به هم سلام کنن

اگه یه هفته کسی احوال کسی رو نگیره

اونموقع این آدما

قدر عشق رو میدونن...

.

.

.

.

.

← من دنبال ی کتاب بیست جلدی در باره ی عشق توی دینمون میگردم

← دلایل زیادی برای نبودنش میتونه باشه

← تهمت نزنید

کافه 259

داشتم با یه بچه ی کوچیک بازی میکردم

وسط بازی یهو پرسید

دوست داشتن با دوست بودن فرق داره

موندم

.

.

.

.

.

← نباید داشته باشه... ولی متاسفانه داره :(

← هنوزم توی اون خویش تن داری چند ماه پیشم

← خیلی چیزا یاد گرفتم

← یسریاشون سخته ... اما خب خوبه

-› ما را به حال بگذارید و بگذرید
-› اما اگه نخواستید اینکارو کنید به دونستن نامِ خودمم میدونم مزخرفِ " ...!! " اکتفا کنید :)