۹ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

کافه 255

فهمیدم که..

خیلی ترسو ام

خیلی ترسو تر از ریسک کردن

ترسو تر از شکست خوردن

ترسو تر از شکستن..

ترسو تر از باختن...

.

.

.

.

.

← وقتی پای دل میاد وسط

← من میشم یه دختر بز دل ترسو

← خیلی ترسو.... خیلی ترسو تر ازونی که بقیه میبینن....

کافه 254

احتمالا برای من دورسازیِ زمینه یِ انجامِ اشتباهاتِ کوچیکِ قابلِ برگشت، نمیتونه باعث تحقق هدف بشه

انگار باس... زمینه هاش باشه و من خویش تن داری کنم

انگار اینجوری بیشتر نتیجه میده

از هر چهارچوب یا چهارچوب مانندی که به جز درون خودم و خدا خلق شده باشه... بیزارم

و این حتمالا دلیل این ویژگی غیر معموله...

.

.

.

.

.

.

← O_o

کافه 253

شاید لذت تنهایی به دلیل برتری بد نسبت ب بدتر باشه

و احتمالا چیزی خواهد بود برای بهترین بودن....

.

.

.

.

.

← انشاءالله

← و اینکه... امیدوارم

کافه 252

ی جا نوشته بود ی زن هیچوق نباید بیکار باشه همیشه باید کاری برای انجام دادن داشته باشه چون به محض اینکه بیکار میشه به عشق فکر میکنه....

خب

احتمالا

راست میگفت

کافه 251

رفتم ی تست روانشناسی بدم

فهمیدم هیچی از خودم نمیدونم

:(

کافه 250

چرا یه نفر باید از دوست داشتن و ابراز اون بترسه؟!

کافه 249

نکند رخنه کند در دل ایمانم شک

نکند لو بدهم اسم تو را زیر کتک..

.

.

.

.

.
.

.

.

.

← صبر... صبر... صبر....

کافه 248

الان دیگه احساس میکنم حتی عشق هم برای دنیا خوب نیست....

تا وقتی خدا هست ی حسی شبیه خیانت هست عاشق غیر شدن

من حس میکنم

حس شخصی... بر اسا تجربه های شخصی

:(

.

.

.

.

← الان دیگه حس عجیبی دارم...

کافه 247

+ یکم بگذره دلت تنگ میشه پا میشی میای

-  بحث دلتنگی نیست بحث بی حوصلگیه

..

.

.

.

.

.

.

عموما حوصله ی خوندن پست های بیشتر از 5 خط نیست

مگر تحت شرایطی

حوصله ی خیلی چیز ها نیست.... خیلی چیز ها

خیلی بیشتر از حالت معمولی خستم

نمیدونم چرا

عیبی نداره....

-› ما را به حال بگذارید و بگذرید
-› اما اگه نخواستید اینکارو کنید به دونستن نامِ خودمم میدونم مزخرفِ " ...!! " اکتفا کنید :)