یجوری که اصلا خودم رو توی مساله ای که تماما به من مربوطه و خوبی و بدیش اول گریبان خودمو میگیره صاحب نظر نمیدونم

:)

.

.

.

.

.

.

.

-› شاید از پنجاه نفر یه نفر اینو بفهمه

-› ک ازین باب راضیم :)