اینجا دخترانی هستند!

منظم

فی المثل هر شب یازده تا دوازده و نیم چیدن برا سیگار

دوازده و نیم مسواک میزنن بعد هم لالا

.

.

.

.

.

.

-› انقدرم نظم نداره زندگیم!