بگید چیزیم نیست

بعلاوه یه پوکرفیس

قبول میکنن :]

.

.

.

.

‌.

.

.

-› یه سری ترفنده دیگه :)