سلام من را به خدا برسانید

بگویید اینجا بی ایشان هوا کم می آوریم نفسمان بالا نمی‌آید..

.

.

.

.

.

.

.

-› غم هست

-› اما حالمان خوب است :)

-› #التماس_دعا