اینکه من جلوی خودمو برای انجام یه سری کارا میگیرم

این معنی رو نمیده که دوست ندارم اون اتفاقات بیفته

.

.

.

.

.

.

.

-› ببینا

-› همه چیو با هم قاتی میکنن!