من متهم به ناخوش نبودنم..

.

.

.

.

.

.

-› گمونم

-› تا باد ازین اتهامات :)

-› هیچ جوره ب قبلی ربط نداره