البته که راه حل ایده آل من فکر کردنه

اما اونشبم ک بهونه گرفتم ‌‌و گریه کردم

حل شد

.

.

.

.

‌.

.

.

-› بعضی وقتا خوبه بهونه بگیریم نق بزنیم :)