مثلا پست بزاری رمزش آدرس وبلاگ طرف باشه :]

.

.

.

.

.

-› نه

-› فقط به ذهنم رسید

-› نزاشتم!