نمیتونم درک کنم کسیو ک عاشق من شده

(اصطلاحا عاشق)

اصلا نمیفهمم

فک میکنم دچار به یه دروغ شدن!

.

.

.

.

.

.

.

.

-› خیلی وقته میخوام بگم

-› لب میگزم!

-› میگم با خودم ک گفتن داره الان!

-› داشت شاید 

-› نمیدونم