مثلا یه اشتباهی کنیو اجازه بدی بهت تذکر بده

تشنگی روحیشو کمتر میکنه

.

.

.

.

.

.

-› تست شدس :)