مثلا یهو عکس زوجیت پروفایل رفیقتو ببینی

بعد از ذوق سکته ناقص بزنی تا آخرِ عمرت فلج خوشحالیه دوستت باشی :))))

.

.

.

.

.

.

-› میخواستن همو :))

-› غشغرقی راه انداختم :)))