اگه زمین هشت میلیارد دست بالا جمعیت داشته باشه

و هفت میلیارد و نهصدو نود و نه ملیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصدو نود و نه نفر ِِ بقیه با دقیقا هفت میلیارد و نهصد و نود و نه میلیون و نهصدو نود و نه هزار و نهصدو نود و نه شیوه ی مختلف دوسم داشته باشن

بازم یه وقتایی هست ک فکر میکنم هیچکس اونجوری که من خواستم دوستم نداشته

تازه اگه لطف کنم و به این که هیچکس کلا منو دوس نداره فکر نکنم

.

.

.

.

.

.

.

-› این قانون طبیعته

-› که میگفت خدا تعمدا جوری آفریده مارو ک نیاز های روحیمون با غیر خدا ارضا نشه

-› گفته بودم نه؟

-›قشنگه.. نه؟