کاش یه بستری برای تخلیه شیطنتای من بود 

.

.

.

.

.

.

.

-› واقعا شما شیطنت هاتونو چیکار میکنید؟؟؟

-› جدی میگم انصافا

-› مثلا شیطنتاتون چیاس؟؟