یکی از مشکلاتم اینه ک نمیفهمم :|

مثلا تا طرف مستقیما اشاره نکنه که مخاطب این حرف و اون حرفم تویی

نمیفهمم

بعد حالا یا طرف فک میکنه من خنگم.. ک مهم نی

یا ی کارایی میکنم ک درست نی توی اون جایگاه :/

.

.

.

.

.

-› #شیطنت

-› ی ذره مرور کردم.. گفتم نکنه خواسته بگه و نفهمیدم و جلف باشم :/

-› اَی بابا :/

-› یکم بعد تر نوشت: فک کنم نمیخوام ک بفهمم :/