۲۱ سالشه

دو شبه از استرس اینکه عروسکش (خرگوشش) خراب نشه شبا بغلش نمیکنه

امشب با نگرانی اومده میگه یوخ کمبود محبت پیدا نکنه شبا بغلش نمیکنم

.

.

.

.

.

.

.

-› الانم میگه به خدا راس میگم :)))

-› میگه نگو عروسک خرگوشه بچم :))

-› دخترا رو خوشگل بفهمید 

-› به وقتش البته :)