+ ناراحتی؟

- آره

+ ارزششو داره؟

- [کمی فکر میکند] آره

+ براش گریه کن [و میرود..]

.

.

.

.

.

.

.

-› چیزی که تعیین میکنه حالش خوب میشه یا نه

-› مستقیما تعریفش از ارزش هاشه!

-› الکی دلداری دادن ب آدما جلوی بزرگ شدنشون رو میگیره

-› و البته که من نرفتم.. اما دوست داشتم اونقدر قوی باشه ک برم