بهش میگم یکی از ویژگیای منو بگو

میگه نمیشه مرز بین علاقه‌مند بودنت ب یکی با متنفر بودنت ازش رو تشخیص داد

.

.

.

.

.

.

.

-› وووووه

-› من چقد خفنم ^_^