همسترم نشدیم یکی دوسمون داشته باشه

.

.

.

.

.

-› :((

-› همِسـتِـر :|||

-› چیز دیگه نخونید :|