ی دسته از کسایی ک تعامل باهاشون برام خیلی آزار دهندس

کسایین ک میل ها شون کنترلشون میکنه

ک بعد از مدتی این امیال اطرافیان اون آدم رو هم تحت کنترل میگیره

.

.

.

.

.

.

-› هوسای اون برای منم داره تعیین تکلیف میکنه

-› اینش دیوونم میکنه