از کلیشه های ازدواج متنفرم

کلیشه هایی که همه بلدشونن

.

.

.

.

.

.

.

-› میان با من راجع به این مزخرفات صحبت می‌کنن

-› و من فقط باید از اینکه بهترین حرفایی ک برای گفتن دارن این سطحی نگریاس حرص بخورم همش