نمیشه مشکلات رو حذف کرد

اما میشه نوع اونا رو انتخاب کرد