من ترجیح میدم مثل یه مرده سرد باشم

تا بخوام از چیزی که لیاقتشو نداره خوشحال باشم

اونم فقط به این خاطر که چیزهایی که شایسته ی شاد بودننو پیدا نمیکنم

.

.

.

.

.

-› سقف آرزوهاتونو پایین نگه ندارید

-› نداریم