اینایی ک دیدید ب جای سلام میگن درود

یه نمونش کنار من نشسته داره کالاهای ایرانی رو مسخره میکنه هار هار میخنده

منم قاعدتا شتر گونه بهش زل زدم :|

.

.

.

.

.

-› شایدم کنارم نیس اونور تره

-› یا حتی اونورترتر :|