بار اول که فیلمو دیدم با تمام وجودم اون د گریت گتسبیی ک آخرش مینوشت و حس کردم

بار دوم خیلی ناراحت شدم

بار سوم خیلی دقت کردم پس شک کردم

و چند مدت بعدش اینایی ک اینجا نوشتمو فهمیدم :)

.

.

.

.

.

.

-› دیشب داشتم بهش میگفتم وقتی یه اتفاق هیجان انگیز برات میافته صبر کن تا از هیجانات روحیت خلاص شی بعد بشین بررسیش کن