یکی از ویژگیای مثبت من اینه که D=

وقتی میشینم کنار آدما نمیپرسم از کنکور و پایان نامه و مادر شوهر و پسر عمه و بلغیس و غلام و تقی چه خبر

میپرسم خودت چطوری

روزگارت چطور میگذره

اگه حالشون ب بلغیس و کنکور و اینا ربط داشت میگن

اگرم نه ک بدونم که‌ چی 

.

.

.

.

.

.

-› بعد اونا فک میکنن از دست همون سوالای تعارف محوره

-› لبخند میزنن میگن ممنون شما خوبی.. منم میگم ممنون خوبم