مثلا ابراز علاقش اینجوریه:

ممنون که وقت گذاشتی

بدون که دوست نکبتی هستی

.

.

.

.

.

-› خود آموخته را که بر ماست ://