چیزایی مث لینک ناشناس آدما رو ترسو بار میاره D=

.

.

.

.

.

-› چقد تغییر مودم تابلوعه :|

-› بد بم میگه تو ثبات هیجانی داری

-› کو؟؟