یادمه ازش نپرسیدم

چون نمیخواستم بگه که طرفم تویی

و من قلبم به تاپ تاپ بیفته

.

.

.

.

.

.

-› چیزی که معمول بود این بود ک همون اول میگفتم حزف آخرتو بگو

-› اون بار هم باید میگفتم

-› نتیجه اخلاقی: تزاتونو برا آدما تغییر ندین :\