یکی از عللی که دوست ندارم پیش آشناها بنویسم اینه که نوشته هامو به وقایع سطحی زندگیم ربط میدن

در حالی که معمولا ربطی نداره

.

.

.

.

.

.

-› اینم نوشتم برای اگر منو میشناسن ها.. که خیلی مزخرف باید باشم اگه از این اتفاقات سطحی بخوام بنویسم

-› آنلاین بودن من فقط صوریه :)

-› از اینکه ریسنتلی کنم خوشم نمیاد :)