تازه یه تعدادی ک در نظر نگرفتم اونایین که به صورت تیری در تاریکی وارد عمل میشن

 اینا رو کلا باید منقرضشون کرد از رو زمین :|