ازونجایی ک تو ایران میانگین در دقیقه سه نفر بدنیا میان

و هد کدوم عاشق پنج شیش نفر میشن

و عموما به ابراز علاقه و خاستگاری و اینا دامن میزنن

هر دقیقه کم کم ده نفر دارن ابراز علاقه میکنن

یعنی توی هر روز تقریبا دست پایین بگیریم ۸۰,۰۰۰ مورد ابراز علاقه داره رخ میده

حاظرم شرط ببندم ازین تعداد ۵۰,۰۰۰ تاشون دارن فعل ابراز علاقه رو با تلگرام و اینستا جلو میبرن

پنجاه هزار نفر دارن حرمت عشق رو میشکونن

پنجاه هزار نفر دارن تقدس ازدواجو به زیر میکشن

پنجاه هزار نفر از ترسشون کل محبتو تو شصتشون خالی میکنن

پنجاه هزار نفر دارن محبتو به گند میکشن

.

.

.

.

.

.

.

-› حق نداره حالم بهم بخوره از تلگرام و اینستا

-› هر چیو بتونن توی این شبکه های مجازی ماسمالی کنن محبت ماسیده به انگشت شصتتشونو نمیتونن