میخوام یه چی بگم دلتون بسوزه

امشب به اندازه اون «یه دل سیر گریه ها»

اشک شوق ریختم :))

.

.

.

.

.

-› البته از اشک گذشته بود

-› ب هر حال ک کلا :)))

-› به آدمی مربوط نی قضیه :))