یا اینکه مثلا حس میکنم حالا ک رمز هات اسپاتمو گذاشتم به تو چه

خیلی آدم خفن و باحالیم -_-

.

.

.

.

.

-› چقد ذهنم شلختس