میگه خدا نمیزاره همه‌ی نیازت ب محبت

با کسایی غیر خودش ارضا شه

خدا نمیزاره