نزارید سبک زندگی تکنولوجیستیکیتون تنهاییاتونو ازتون بگیره 

.

.

.

.

.

.

.

-› ب نفعممونه :)