جالب تر ازون میترسم یکی بیاد هکم کنه طرفو پیدا کنه امارمو دراره منو بشناسه

آخه تحفه ای تو ؟؟؟؟

نه تحفه ای ؟؟؟؟؟؟؟؟

.

.

.

.

.

-› والا :///