اگه یه روزی دیدی خیلیا بهت میگن خیلی خوبی

بدون خدا دوز ستار العیوب بودنشو واست کشیده بالا

.

.

.

.

‌.

.

-› اما بهشون هیچی نگو :)