رفتم پیرن مردونه بخرم

هی از تو رگال لباس برمیداش سیکس پکاشو باد میکرد میگف این الان فیکسه منه ببییییییییین

میخواستم اربن ارباش کنم همونجا

.

.

.

.

.

-› چقدر خلوته خیالونا

-› من خودم نمیترسم انقد ک همه میگن وااای تنها رفتی واااای تنها اومدی همش منتظرم یکی بیاد خفتم کنه ببرتم کلیه هامو بفروشه معده و نای و کبدمم بزنه ب لوازم آرایش با دست و پامم سوپ درست کنه بخوره D=