یه تا جایی ک بتونم تاب بیارم باید ب جمله آخر پست قبل اضافه میکردم

مثلا موضوعی یادم اومد که از ی جایی ب بعد نرفتم دنبال حقیقت

چون طاقتشو نداشتم

طاقت چیزی که بود و نداشتم

.

.

.

.

.

.

-› الان این اعتراف ب بی ظرفیتی محسوب میشه؟