فقر فرهنگی یعنی همین ک خیال میکنی اگه بیوت انگلیش باشه شیک تری

.

.

.

.

.

.

-› همین چیزای کوچیکیه ک تو هم داری

-› مخاطبش همونایین ک دارن :)