اخرین پناهگاهم

فراموش کردن بود

وقتی یادم میاد ازشون ب هر دلیلی

میفهمم ک چقدر خاطرات تلخ خاک گرفته چقدر احساسات زنده به گور شده چقد ثانیه هایی دارم ک یه لحظه به یاد آوردنشون اعماق وجودمو ب آتیش میکشونه

ک چقدر حرفه ای شدم..

.

.

.

.

.

.

-› و باید از دروغی که خودمو توش گم کردم خوشحال باشم یا ناراحت