با تکه تکه های دلم دوست دارمت...

.

.

.

.

.

-› گفته بودم؟؟

-› :))

-› بعد تر نوشت: گفته بودم آدما سطحی ترین و دم دست ترین برداشتی ک میتونن و از رفتار افراد دارن

-› پس درمورد مخاطبش فکر نکنید :)