اصلا بی‌خیال

حتی اگر تمام شعر هایم را باد برد

دلخوشم به همین

که دستهایت

در برابر باد

پناهم خواهد داد

پناهم خواهد داد؟..

.

.

.

.

-› کیکاووس یاکیده

-› شبیم نباش :)